Regionale economische groei

Functies interactieve grafieken
- Cijfers: beweeg de cursor over de kaart, lijn of staven om de percentages of aantallen te zien
- Periodes: gebruik de schuifbalk om meerdere jaren te zien
- Locaties: gebruik de drop down knop om een gemeente of de provincie te selecteren

Na moeilijke jaren groeit de economie. De economische groei in de provincie Utrecht loopt voor op het Nederlands gemiddelde.

De economische groei van de provincie Utrecht ligt in 2015 boven het Nederlands gemiddelde: groeide de economie in Nederland met 2,0% ten opzichte van 2014, in Utrecht groeide de regionale economie met 2,6%. Dat blijkt uit de voorlopige regionale groeicijfers van het CBS. In de provincie droegen alle deelregio’s aan deze groeicijfers bij. Voor de provincie Utrecht zijn geen kwartaalcijfers beschikbaar. Daarnaast droeg in provincie Utrecht onder andere de groei van de informatie- en communicatiesector sterk bij, aan de toename van de regionale groei.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft eind 2014 een belangrijke revisie uitgevoerd voor de regionale rekeningen. Hierdoor wijken de cijfers af van eerdere rapportages. De jaren 2008 t/m 2014 zijn gebaseerd op de nieuwe revisiecijfers.

Uit de analyse van economische groeicijfers per COROP-plus gebied valt op dat de economie in de regio Utrecht-West in de periode 2010-2012 sterk gekrompen is. Deze krimp hangt echter samen met een gemeentelijke herindeling, waardoor Breukelen en Loenen zijn overgegaan van regio West-Utrecht naar Stadsgewest Utrecht. Dit geeft een vertekend beeld weer van de krimp in West-Utrecht. De groei in Stadsgewest Utrecht ook enigszins gekrompen, maar omdat dit een economisch veel belangrijker gebied is, is het effect hier kleiner.