Gemeenten

De interactieve online factsheets geven inzicht in de werkgelegenheidsontwikkeling van de provincie Utrecht op gemeenteniveau. De factsheets gaan in op de ontwikkeling aantal banen, vestigingen, grootteklasse (MKB) en sectorstructuur in de periode 2009-2016. De grafieken zijn samengesteld op basis van data afkomstig uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) en LISA. De interactieve online factsheets voor de werkgelegenheidsontwikkeling op provincieniveau zijn beschikbaar via "barometer".

Klik op onderstaande afbeeldingen voor meer informatie.

Banen

Vestigingen

 
 

+ 0,7%

 
 
 
 

+3,8%

 
 

Sectorstructuur

Grootteklasse

Zakelijke
diensten +3,8%
ICT          -3,7%

 

 Zzp   71,8% 
 MKB  28,0%
 GB      0,2%