Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 49

19 mei 2015 door CBS in categorie Kerncijfers

De economische groei van de provincie Utrecht ligt fors boven het Nederlands gemiddelde: groeide de economie in Nederland met 0,9% ten opzichte van 2013, in Utrecht groeide de regionale economie met 1,7%.

22 april 2015 door ING Economisch Bureau in categorie Kerncijfers

Volgens ING heeft de Utrechtse economie de opgaande lijn duidelijk te pakken. De stijgende vraag naar binnenlandse zakelijke diensten zoals ICT pakt gunstig uit; in 2015 mag Utrecht weer rekenen op een economische groei van 2,1%. Vorig jaar werd al afgesloten met een groei van 1,6% (tegenover 0,9% voor heel Nederland).

20 april 2015 door CBS, KvK, MKB Nederland, VNO NCW, EIB in categorie Kerncijfers

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is een gezamenlijk opgezet door het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen in het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak.

20 april 2015 door EBU in categorie Kerncijfers

Gezondheidsapps, slimme energiemeters, en connectiviteit zijn de sleutelwoorden voor 2015. Dat blijkt uit de eerste trendanalyse van de Economic Board Utrecht. De economische vooruitzichten voor Utrecht zijn positief: er wordt een economische groei verwacht die alweer boven het landelijke gemiddelde van 1,5% ligt.