Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 49

9 november 2014 door CBS, KvK, MKB Nederland, VNO NCW, EIB in categorie Kerncijfers

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is een gezamenlijk opgezet door het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen in het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak. Het vertrouwen van ondernemers in Nederland was in het derde kwartaal van 2014 positief.

9 november 2014 door CBS, KvK, MKB Nederland, VNO NCW, EIB in categorie Kerncijfers

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is een gezamenlijk opgezet door het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen in het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak.

9 november 2014 door Gemeente Utrecht in categorie Kerncijfers

In de jaarlijkse Utrecht Monitor van de gemeente Utrecht wordt gekeken hoe de stad er voor staat op basis van een grote hoeveelheid onderzoeksuitkomsten. De monitor is samengesteld op basis van recente peilingen onder duizenden inwoners en overige bronnen zoals databestanden, prognoses en onderzoeken.

9 november 2014 door ING Economisch Bureau in categorie Kerncijfers

In het artikel ‘Zicht op verder groei in Utrecht’, gaat ING Economisch Bureau in op de economische vooruitzichten van Utrecht. Ruim vijf jaar na de intrede van de economische neergang lijkt houdbaar economisch herstel zich eindelijk in te zetten. Toch is de verwachte groei voor de Nederlandse economie met 0,9% in 2014 nog beperkt en blijven de effecten van de mindere conjunctuur merkbaar.