Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 49

9 november 2014 door CBS in categorie Kerncijfers

Bijna alle provincies kampten ook in 2013 met economische teruggang. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De Nederlandse economie als geheel kromp in het afgelopen jaar met 0,8 procent. Deze laagconjunctuur trof sommige provincies echter harder dan andere. Zo krompen de economieën van Overijssel en Limburg het hardst terwijl Flevoland, Zeeland en Noord-Holland in 2013 minder zwaar getroffen werden.

9 november 2014 door ING Economisch Bureau in categorie Kerncijfers

In het rapport ‘Visie op regio’s beschrijven de onderzoekers van ING Economisch Bureau dat de werkloosheid in diverse provincies in 2014 naar verwachting nog fors  zal oplopen. In 2014 groeit de economie in de meeste provincies, maar er is van dalende werkloosheid nog geenszins sprake. Het herstel op de arbeidsmarkt loopt achter op dat van de conjunctuur.

9 december 2013 door Atlas voor Gemeenten, RIGO in categorie Kerncijfers

Deze publicatie, van Atlas voor gemeenten en RIGO, analyseert de prestaties van (voornamelijk) Nederlandse steden. Daarvoor zijn vier categorieën onderscheiden: leefbaarheid (veiligheid en verloedering), fysiek (kwaliteit van de woningvoorraad), sociaal (werkloosheid en percentage hoogopgeleiden) en economie (werkgelegenheid, productiviteit en bruto stedelijk product).

9 december 2013 door CBS, KvK, MKB Nederland, VNO NCW, EIB in categorie Kerncijfers

In de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) ondervraagt de Kamer van Koophandel ieder kwartaal ondernemers over hun verwachtingen voor de toekomst wat betreft: economisch klimaat, omzet, export, personeelssterkte,  investeringen en winstgevendheid.  Uit COEN (3ekwartaal) blijkt dat ondernemers in de provincie Utrecht, zowel terugkijkend op het tweede kwartaal, als vooruitkijkend naar het derde kwartaal, over het algemeen minde