Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 49

9 december 2013 door CBS in categorie Kerncijfers

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) heeft de regionale economie van 2012 kaart gebracht. Naast thema’s als ‘economische groei’ en ‘werkgelegenheid’ wordt extra aandacht besteed aan twee speciale  thema’s:  ‘drie krimpregio’s’ en ‘de bouw’. Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlandse economie in 2012 met 1,2% is gekrompen.  De Utrechtse economie kromp in 2012, gelijk aan het landelijk gemiddelde, met 1,2%.

9 december 2013 door Rabobank in categorie Kerncijfers

In dit rapport, opgesteld de Rabobank, worden vooruitzichten geschetst voor de productie, werkgelegenheid en werkloosheid in veertig COROP-regio’s tegen de achtergrond van de onlangs door de Rabobank gepubliceerde macro-economische Visie op 2014. Daarin voorzien de economen van de Rabobank dat de Nederlandse economie volgend jaar niet of nauwelijks groeit, vooral omdat de binnenlandse bestedingen fors achterblijven.

9 december 2013 door Gemeente Utrecht in categorie Kerncijfers

De gemeente Utrecht brengt halfjaarlijks de Thermometer uit. In deze ‘Thermometer economische crisis’ worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema’s gevolgd (economie, arbeidsmarkt, inkomen en wonen). Naast recente cijfers op de genoemde beleidsterreinen bevat de thermometer de belangrijkste relevante landelijke trends en zijn resultaten opgenomen uit het bewonerspanel. Enkele conclusies:

9 december 2013 door Gemeente Amersfoort in categorie Kerncijfers

In de Atlas voor gemeenten worden de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten met elkaar vergeleken. Gemeente Amersfoort heeft de belangrijkste uitkomsten voor Amersfoort samengevat. Amersfoort wordt gekarakteriseerd als een stad met sterke sociaal-economische positie (4e plek), met een jong, hoogopgeleide bevolking.