Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 18

17 april 2014 door ING Economisch Bureau in categorie Slim

Uit de InnovatieIndex van het ING Economisch Bureau blijkt dat de provincie Utrecht het hoogst scoort op het innovatiepotentieel. De Nederlandse innovatiepotentie loopt regionaal behoorlijk uiteen. Utrecht en Noord-Holland hebben het grootste potentieel, Zeeland en Drenthe het kleinste. Een goed ‘innovatieprofiel’ is echter geen garantie voor succes.

1 april 2014 door Ftth Platform in categorie Slim

In samenwerking met Stratix Consulting brengt  FttH Platform Nederland de Glaskaart uit. De Glaskaart geeft een geografisch overzicht van de dekking van glasvezel in Nederland op gemeenteniveau de zogenaamde ‘Homes Passed’: het aantal woningen dat zonder veel inspanningen (direct) aangesloten kan worden op een glasvezelkabel . De Glaskaart wordt tweemaal per jaar geactualiseerd en is volledig openbaar.

17 april 2013 door ING Economisch Bureau in categorie Slim

Uit het regiokwartaalbericht van ING Economisch Bureau blijkt dat er grote regionale verschillen zijn in innovatie. Noord-Brabant en Utrecht scoren respectievelijk eerste en tweede op de innovatie-index en Limburg volgt als derde. Zuid Holland en Zeeland zijn de hekkensluiters.

Uit het rapport blijkt o.a. dat:

17 april 2012 door Panteia in categorie Slim

In opdracht van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland, Taskforce Innovatie Regio Utrecht en provincie Utrecht heeft EIM/Pantheia in onderzoek verricht naar de innovativiteit van de provincie Utrecht; enerzijds door de provincie te vergelijken met andere provincies, anderzijds door verschillen tussen gemeenten binnen de regio in beeld te brengen.

Enkele belangrijke conclusies uit het rapport: