Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 178

22 september 2016 door PBL, CBS in categorie Kerncijfers

De bevolking van de vier grote steden zal de komende decennia naar verwachting sterk blijven groeien. Ook voor de meeste middelgrote gemeenten wordt een stijging van het inwonertal voorzien, terwijl veel kleinere, vooral ruraal gelegen, gemeenten verder zullen krimpen. Vrijwel overal zal het aantal huishoudens blijven toenemen. 

19 juli 2016 door Europese Commissie in categorie Concurrentiepositie

Provincie Utrecht is volgens de Europese Commissie innovatieleider. Dat blijkt uit de ‘European Innovation Scoreboard 2016’. Het Innovation Union Scoreboard vergelijkt jaarlijks de onderzoek- en innovatieprestaties van de 28 lidstaten van de Europese Unie. 

5 juli 2016 door RVO in categorie Slim

In het jaarverslag ‘FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk’ gaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in op gedetailleerde gegevens over de WBSO en de RDA in 2015. Via de WBSO stimuleert het ministerie van Economische Zaken ondernemers om meer te investeren in speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Ondernemers die gebruik maken van WBSO kunnen hiermee hun S&O-kosten verlagen.

22 juni 2016 door Gemeente Utrecht in categorie Kerncijfers

Stad Utrecht heeft in 2015 veel positieve ontwikkelingen doorgemaakt, zowel op economisch als op sociaal vlak, maar de stad moet ook waakzaam zijn op een tweedeling van haar bewoners. Dat blijkt uit ‘De Utrecht Monitor 2016’, opgesteld door Intern Bedrijf Onderzoek van de gemeente Utrecht. Sinds dit jaar is de monitor online te raadplegen via utrecht-monitor.nl.