Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 176

11 april 2016 door CBS in categorie Kerncijfers

In de ‘Factsheet provincie Utrecht’, van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), wordt de provincie Utrecht op een 9-tal thema’s met Nederland vergeleken. Het gaat hier over thema’s zoals arbeidsmarkt, economie, internationale handel, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, leefbaarheid, cultuur en vrije tijd, maar ook natuur en milieu.

8 april 2016 door UWV in categorie Arbeid

Voor 2016 verwacht het UWV een toename het aantal ict-vacatures. De verwachting is dat er 5% meer vacatures zullen ontstaan. Dit is lager dan in het jaar 2015, waarin het aantal vacatures nog met 19% toenam. Dit stelt het UWV in de ‘Factsheet arbeidsmarkt ICT, voor werkgevers’.

7 april 2016 door PBL in categorie Ruimte

Steden zijn de motor van de Nederlandse economie. Het aantal banen in de stedelijke regio’s is de laatste 25 jaar met 30% toegenomen. Daarbuiten was dat 20%. In de steden zijn, in vergelijking met daarbuiten, veel hoogbetaalde banen te vinden. Ook stadsbewoners met een minder betaalde baan profiteren hiervan: zij verdienen gemiddeld meer dan diegenen met een vergelijkbare baan buiten de stad.

11 maart 2016 door OREO in categorie Overige (sector-)studies

De provincie Utrecht heeft, met zijn diverse economie, jonge bevolking, cluster van kennisinstellingen en centrale ligging, een goede aansluiting op innovatiekansen. Wel is de arbeidsmarkt kwetsbaar door het grote aandeel kennisintensieve diensten met een administratief karakter.