Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 176

6 februari 2016 door EC, SPI, Okestra in categorie Concurrentiepositie

De Draft European Social Progress Index geeft inzicht in de in de welvaart van alle Europese regio’s. Deze index is complementair aan bestaande indices die zich vooral richten op het meten van economische ontwikkeling op basis van indicatoren als BNP, inkomen en werkgelegenheid. In de Social Progress Index wordt de welvaart van een land gemeten, zonder te kijken naar het BNP.

5 februari 2016 door DGG i.s.m. EBU, Control, NEO Observatory en TNO in categorie Slim

De Games Monitor 2015 geeft inzicht in de economische ontwikkeling van de Nederlandse gamesindustrie in de periode 2011-2015, waaronder het aantal banen, bedrijven en studenten binnen de gamesector. Daarnaast gaat het rapport ook specifiek in op de trends en ontwikkelingen binnen de applied en entertainment industrie.

14 januari 2016 door CPB, PBL in categorie Kerncijfers

Dit cahier van de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving gaat over regionale ontwikkelingen en verstedelijking. Het rapport gaat in op de regionale ontwikkelingen van onder meer bevolking en werkgelegenheid. Het cahier geeft daarmee een regionale uitwerking van de referentiescenario’s van de eerste twee WLO-cahiers, namelijk dat over demografie (CPB & PBL 2015c) en macro-economie (CPB & PBL 2015d).

31 december 2015 door Provincie Utrecht in categorie Arbeid

Het aantal arbeidsplaatsen bij bedrijven en instellingen in de provincie Utrecht is in de periode 2014-2015 met 0,4% of 2.800 arbeidsplaatsen toegenomen tot 675.000. Na een periode van drie jaren van krimp is er nu enige herstel zichtbaar. Dat blijkt uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR), dat jaarlijks wordt uitgevoerd door provincie Utrecht. Het werkgelegenheidsonderzoek PAR 2015 leverde o.a. de volgende resultaten op: