Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 178

14 januari 2016 door CPB, PBL in categorie Kerncijfers

Dit cahier van de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving gaat over regionale ontwikkelingen en verstedelijking. Het rapport gaat in op de regionale ontwikkelingen van onder meer bevolking en werkgelegenheid. Het cahier geeft daarmee een regionale uitwerking van de referentiescenario’s van de eerste twee WLO-cahiers, namelijk dat over demografie (CPB & PBL 2015c) en macro-economie (CPB & PBL 2015d).

31 december 2015 door Provincie Utrecht in categorie Arbeid

Het aantal arbeidsplaatsen bij bedrijven en instellingen in de provincie Utrecht is in de periode 2014-2015 met 0,4% of 2.800 arbeidsplaatsen toegenomen tot 675.000. Na een periode van drie jaren van krimp is er nu enige herstel zichtbaar. Dat blijkt uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR), dat jaarlijks wordt uitgevoerd door provincie Utrecht. Het werkgelegenheidsonderzoek PAR 2015 leverde o.a. de volgende resultaten op:

23 december 2015 door ING Economisch Bureau in categorie Kerncijfers

In het rapport 'Regio's 2016' gaan de economen van het ING Economisch Bureau in op de verwachtingen voor de 40 regio's van Nederland op gebied van economische groei, werkgelegenheid en (export)kansen. De economische groei komt - in tegenstelling tot in 2015 – in alle veertig onderscheiden regio’s positief uit.

17 december 2015 door CBS in categorie Kerncijfers

Na twee jaren van krimp groeide in 2014 de Nederlandse economie exclusief delfstoffenwinning, met 1,6 procent. Dat blijkt de publicatie ‘De regionale economie 2014’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Flevoland was de groei het hoogst en in Friesland het laagst. Van de vier grote steden presteerde stadsgewest Utrecht het in 2014 het best.