Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 177

10 november 2015 door ING Economisch Bureau in categorie Slim

Nederland staat bekend om goede digitale infrastructuur, maar de kwaliteit van de digitale infrastructuur loopt uiteen tussen provincies. In de dekking van snel internet, het aantal datacenters en wifinetwerken zijn flinke verschillen. Noord-Holland heeft de beste digitale infrastructuur met veruit het meeste datacentervloeroppervlak en een hoge dekking voor snel internet.

9 november 2015 door Telos in categorie Groen

De gemiddelde duurzaamheid van de Nederlandse gemeenten is in 2014 licht achteruitgegaan ten opzichte van 2013. Hieraan liggen verschillende ontwikkelingen ten grondslag. Aan de ene kant leidt de doorwerking van de economische crisis zowel tot een teruggang van het sociaal-cultureel kapitaal (vooral ‘economische participatie’, ‘veiligheid’ en ‘woonomgeving’) als van het economisch kapitaal (vooral ‘arbeid’).

9 november 2015 door Rabobank in categorie Kerncijfers

In de ‘Regionale economische prognoses 2016’ stelt de Rabobank dat Nederlandse economie in 2015 naar verwachting met 2,25% groeit. In 2016 versnelt deze groei naar 2,75% doordat het negatieve effect van de lagere gaswinning dan wegvalt. Anders dan in 2014, is de groei dit en komend jaar breed gedragen.

1 november 2015 door Provincie Utrecht in categorie Ruimte

De ‘Woningmarktmonitor’, opgesteld door de provincie Utrecht, biedt inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in voor de woningmarkt relevante thema’s. Uit de monitor blijkt de woningmarkt in de provincie Utrecht is, na jaren van crisis, weer flink in beweging is. De koopmarkt is sterk aangetrokken en lijkt in sommige gemeenten, zoals Utrecht, al weer op de situatie van voor 2008.