Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 178

1 november 2015 door Provincie Utrecht in categorie Ruimte

De ‘Woningmarktmonitor’, opgesteld door de provincie Utrecht, biedt inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in voor de woningmarkt relevante thema’s. Uit de monitor blijkt de woningmarkt in de provincie Utrecht is, na jaren van crisis, weer flink in beweging is. De koopmarkt is sterk aangetrokken en lijkt in sommige gemeenten, zoals Utrecht, al weer op de situatie van voor 2008.

14 oktober 2015 door ING Economisch Bureau in categorie Slim

De provincie Utrecht scoort hoog op het aanpassingsvermogen om in te spelen op de technologische veranderingen die grote impact hebben op de economie. Dat blijkt uit het rapport ‘ING Innovatie Index’ van het ING Economisch Bureau op basis van een eigen studie naar de invloed van grote doorbraaktechnologieën op de Nederlandse economie.

10 augustus 2015 door ING in categorie Arbeid

Het aantal starters neemt in 2015 af. Met het aantrekken van de economie stijgen ook de kansen op de arbeidsmarkt weer. Hierdoor neemt de noodzaak voor werklozen om als zzp’er aan de slag te gaan, af. Het aantal starters lag in het eerste halfjaar van 2015 2% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. In Utrecht daalde het aantal starters met maar liefst -4,7%.

10 augustus 2015 door ASRE in categorie Ruimte

De koopwoningmarkt in zowel provincie als stad Utrecht is slecht toegankelijk voor middeninkomens. Dat schrijven onderzoekers van de Amsterdam School of Real Estate in een analyse van de woningmarkt voor middeninkomens. In de provincie Utrecht is 4% van de koopwoningvoorraad toegankelijk voor de lagere middeninkomens, en 12% voor de hogere middeninkomens. Stad Utrecht doet het iets beter.