Grootteklasse provincie Utrecht

Schaalverkleining neemt verder toe
Net als in voorgaande jaren is het aantal vestigingen in 2017 verder toegenomen. Het aantal zzp’ers is verder gestegen met 3,1% ten opzichte van 2016. ZZP'ers omvatten nu 13.4% van de werkende Utrechters.  Met name in de steden Utrecht en Amersfoort en enkele omliggende gemeenten is het percentage zzp’ers relatief hoog, 

Het aantal midden- en kleinbedrijf (afkoring: MKB) is het afgelopen jaar licht gestegen (0,6%). Ook het aantal grootbedrijven (afkorting: GB) is gestegen van 280 in 2016 naar 295 bedrijven in 2017. Deze 295 bedrijven bieden werkgelegenheid aan 26,1% van de bevolking van de provincie Utrecht. De grootbedrijven zorgen, ondanks hun kleine aandeel in het totaal aantal bedrijven, dus nog altijd voor een groot deel van de banen in de regio. De grootbedrijven zijn daardoor minder waarneembaar in de figuur (aandeel vestigingen naar grootteklasse; kleur roze).

De grafieken zijn samengesteld op basis van data afkomstig uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) en LISA. Het PAR bevat gedetailleerde informatie over de werkgelegenheid in de provincie Utrecht. Deze data is niet openbaar toegankelijk. LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in heel Nederland.