Grootteklasse provincie Utrecht

Functies interactieve grafieken
- Cijfers: beweeg de cursor over de kaart, lijn of staven om de percentages of aantallen te zien
- Periodes: gebruik de schuifbalk om meerdere jaren te zien
- Locaties: gebruik de drop down knop om een gemeente of de provincie te selecteren

- Cijfers Nederland binnenkort beschikbaar.

Bekijk hier de grote weergave van de grafieken: Storyboard grootteklasse provincie Utrecht

Schaalverkleining neemt verder toe
Net als voorgaande jaren is het aantal vestigingen in 2017 verder toegenomen. Het aantal zzp’ers is verder gestegen met 3,1% ten opzichte van 2016. Het aandeel zzp’ers in het totaal aantal vestigingen in de provincie ligt nu op 72,1%. Met name in de steden Utrecht en Amersfoort en enkele omliggende gemeenten is het percentage zzp’ers relatief hoog: ca. 74%. Het aantal mkb is het afgelopen jaar licht gestegen (0,6%). Ook het aantal grootbedrijf is gestegen van 280 in 2016 naar 295 bedrijven in 2017.