Omzetverwachting (COEN)

Positieve trend in omzetverwachting
De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel, MKB Nederland, VNO-NCW en Economisch Instituut voor de Bouw. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart. De enquête is gebaseerd op kwalitatieve verwachtingen van ondernemingen en geeft daarom een stemmingsbeeld van ondernemers over de huidige en toekomstige gang van zaken.

De fluctuatie in de verwachte omzetontwikkeling van ondernemers is mogelijk te verklaren doordat consumenten in het eerste en derde kwartaal van het jaar minder uitgeven. Het eerste kwartaal is vlak na de feestdagen, het derde is tijdens en vlak na de vakantieperiode. Wanneer naar de trend wordt gekeken is de omzetverwachting vanaf medio 2013 toenemend positief, ondanks de verschillen in de kwartalen.