Omzetverwachting (COEN)

Functies interactieve grafieken
- Cijfers: beweeg de cursor over de kaart, lijn of staven om de percentages of aantallen te zien
- Periodes: gebruik de schuifbalk om meerdere jaren te zien
- Locaties: gebruik de drop down knop om een gemeente of de provincie te selecteren

COEN

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel, MKB Nederland, VNO-NCW en Economisch Instituut voor de Bouw. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak. De enquête is gebaseerd op kwalitatieve verwachtingen van ondernemingen en geeft daarom een stemmingsbeeld van ondernemers over de huidige en toekomstige gang van zaken.

De verwachte omzetontwikkeling van ondernemers verloopt grillig. In het eerste kwartaal van 2018 zijn de ondernemers in de provincie Utrecht per saldo minder positief over de verwachte omzetontwikkeling van de komende drie maanden, van 36,3% naar 2,6%. Gemiddeld in Nederland zijn 13,3% van de ondernemers per saldo positief over de verwachte omzetontwikkeling.