Regionale economische groei

Functies interactieve grafieken
- Cijfers: beweeg de cursor over de kaart, lijn of staven om de percentages of aantallen te zien
- Periodes: gebruik de schuifbalk om meerdere jaren te zien
- Locaties: gebruik de drop down knop om een gemeente of de provincie te selecteren

Na moeilijke jaren groeit de economie. De economische groei in de provincie Utrecht loopt voor op het Nederlands gemiddelde.

De economische groei van de provincie Utrecht lag in 2016 met 2,5% boven het Nederlands gemiddelde van 2,2%, blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS. Wel loopt het positieve verschil in Nederland terug: in 2015 groeide Utrecht nog 2,5% tegenover 2% landelijk.

Binnen de provincie droegen de regio’s Veenendaal, Amersfoort en Woerden bij aan de groei. De regio Woerden groeide in 2016 met 2,9%, de regio Veenendaal met 2,5% en de regio Amersfoort met 2,6%. In regio Woerden kwam de groei vooral door de bouw. Stadsgewest Utrecht zag de groei terugvallen naar 2,4%, door de krimp in de financiële sector. De economie in Gooi en Vechtstreek groeide in 2016 met 2,6%.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft eind 2014 een belangrijke revisie uitgevoerd voor de regionale rekeningen. Hierdoor wijken de cijfers af van eerdere rapportages. De jaren 2008 t/m 2014 zijn gebaseerd op de nieuwe revisiecijfers.