Regionale economische groei

Utrechtse economie groeit in 2017 met 3,3%
De economische groei van de provincie Utrecht lag in 2017 met 3,3% rond het Nederlands gemiddelde van 3,2%. Dit blijkt uit cijfers van het CBS over de volumemutatie van het regionaal BBP. Waar de groei van de Utrechtse economie eerst voorliep op landelijk niveau (in 2015 en 2016) is dit nu niet meer het geval. Wel is de groei hoger dan in 2016. Toen bedroeg de economische groei van de provincie 2,5%.

Binnen de provincie zijn er op Corop-plusniveau verschillen te zien in de mate van groei. Binnen de vier Utrechtse Corop-plusgebieden kennen Utrecht-West en Zuidoost-Utrecht de sterkste economische groei, resp. +4,2% en +3,9%. De stadsgewesten Utrecht en Amersfoort laten beiden een groei van 3,2% zien. De groei in het stadsgewest Utrecht loopt wat achter bij andere grote steden; volgens het CBS werkt hier de krimp in financiële dienstverlening door. De sterke groei in Utrecht-West Woerden en omgeving zou kunnen worden verklaard door de groei van de logistieke en de industriesector.