Samenvatting trends en ontwikkelingen

Samenvatting trends en resultaten

Het economisch herstel zet door in Utrecht en dat is op alle fronten zichtbaar. Het CBS registreerde in 2016 in de provincie een economische groei van 2,4% (2014: 0,7%). Dit is hoger dan de landelijke groei (2,2%). Ook de banengroei versnelde. Het aantal banen nam in 2016 toe met 5.000 ten opzichte van een jaar eerder (2015 t.o.v. 2014: +3.300). Het aantal banen steeg het snelst in de zakelijke diensten en de horeca. In de informatie- en communicatiesector gingen de meeste banen verloren; dat is opmerkelijk gelet op het grote tekort aan IT'ers (dataspecialisten, developers). De provincie telt veel zzp'ers vergeleken met het landelijk gemiddelde: 72% van het aantal vestigingen in Utrecht tegenover 65% landelijk. Het aandeel MKB-bedrijven (2-249 werknemers) kromp van 40% in 2009 naar 28% in 2016. Door het economisch herstel groeit ook het personeelstekort: de provincie heeft momenteel circa 10.000 openstaande vacatures.