Samenvatting trends en ontwikkelingen

Samenvatting trends en resultaten

De economische groei van de provincie Utrecht lag in 2017 met 3,3% rond het Nederlands gemiddelde van 3,2%. Daarmee zet de stijgende lijn van groei zich door (2015: +2,5%; 2016: +2,5%). Ook de banengroei versnelde. Het aantal banen nam in 2017 toe met ongeveer 9500 ten opzichte van een jaar eerder (2016 t.ov. 2015: +5.000). Het aantal banen steeg het snelst in de horeca (+3,1%) en de landbouw (+2,7%). Bij de financiele instellingen gingen de meeste banen verloren. De provincie telt veel zzp'ers vergeleken met het landelijk gemiddelde: 72% van het aantal vestigingen in Utrecht tegenover 66% landelijk. Het aandeel MKB-bedrijven (2 tot 250 werknemers) kromp van 40% in 2009 naar 28% in 2017. De economische groei leidt tot vraag en krapte op de arbeidsmarkt: medio 2018 staan er 11.250 vacatures open. Met name in de bouw, ICT en zorg zijn posities lastig te vervullen.