Sectorstructuur provincie Utrecht

Functies interactieve grafieken
- Cijfers: beweeg de cursor over de kaart, lijn of staven om de percentages of aantallen te zien
- Periodes: gebruik de schuifbalk om meerdere jaren te zien
- Locaties: gebruik de drop down knop om een gemeente of de provincie te selecteren

Bekijk hier de grote weergave van de grafieken: Storyboard sectorstructuur provincie Utrecht

Groei- en krimpsectoren
De economie trekt aan en dat is merkbaar in enerzijds de consumentgerichte combinatie van handel, transport en horeca (een stijging van banen met resp. 1,1%, 2,2% en 3,4%) en anderzijds de zakelijke dienstverlening (+3,8%). De structurele veranderingen in de bank- en verzekeringssector door digitalisering zijn zichtbaar in het banenverlies van 3,4% (-1.070 banen). De informatie- en communicatiesector (ICT maar ook uitgeverijen en mediaproductie) laat een diffuus beeld zien. Enerzijds is provincie Utrecht hier 1.700 banen kwijtgeraakt (-3,7%). Tegelijkertijd kent de provincie juist in deze sector ook de meeste vacatures; volgens het UWV is de arbeidsmarkt voor ICT’ers in de regio Utrecht zeer krap (o.a. databank- en netwerkspecialisten). Er lijkt dus sprake van een forse kwalitatieve mismatch die vraagt om her-, om- of bijscholing en een grotere instroom naar informaticaopleidingen. Het toegenomen consumentenvertrouwen heeft ook de woningmarkt weer in beweging gebracht. In de bouwsector groeide landelijk de omzet in het segment herstel en verbouw (+25%) nog sneller dan die voor nieuwbouw (+12%), becijferde het Economisch Instituut voor de Bouw recent. Dit is ook merkbaar in de werkgelegenheid in Utrecht: de bouwsector kromp het afgelopen jaar minder hard (-0,6%) dan voorgaande jaren, en kruipt hiermee langzaam uit de crisis. Dit biedt vooral kansen voor nieuwe businessmodellen waarin de circulaire economie en verduurzaming een steeds grotere rol zullen spelen.