Sectorstructuur provincie Utrecht

Functies interactieve grafieken
- Cijfers: beweeg de cursor over de kaart, lijn of staven om de percentages of aantallen te zien
- Periodes: gebruik de schuifbalk om meerdere jaren te zien
- Locaties: gebruik de drop down knop om een gemeente of de provincie te selecteren
 

Bekijk hier de grote weergave van de grafieken: Storyboard sectorstructuur provincie Utrecht

 

Dienstensector grootste stijger

De economie trekt aan en dat is merkbaar in enerzijds de consumentgerichte combinatie van handel en horeca (een stijging van banen met resp. 2,2% en 3,1%) en anderzijds de zakelijke dienstverlening (+2,6%).
De sector zakelijke dienstverlening is de grootste vertegenwoordiger binnen de banengroei. In 2017 zijn er 9500 banen in de provincie Utrecht bijgekomen, waarvan 2988 in de zakelijke dienstverlening. De zakelijke dienstverlening verschaft 17,2% van het totaal aantal banen in de provincie en is daarmee op handel na de grootste banenverschaffer in de provincie. De sector handel zorgt voor 18% van het totaal aantal arbeidsplaatsen in de provincie en is in 2017 met 2729 banen gestegen. De derde grote absolute stijger is de onderwijssector. In 2017 kwamen hier 1120 banen bij. Procentueel is ook het aantal arbeidsplaatsen in de sectoren landbouw en industrie sterk gestegen (2,7% en 2,5%), maar doordat deze sectoren enkel 6,8% van de werkgelegenheid in Utrecht verklaren is de stijging van het aantal arbeidsplaatsen in deze sectoren absoluut gezien minder groot.

In absolute cijfers daalde het aantal arbeidsplaatsen het meest in de sector Zorg (Gezondheids- en welzijnszorg), waar 789 banen verloren gingen (-0,8%). Dit is met name zichtbaar in Woerden waar 562 banen (-15,2%) verloren gingen. Ook het aantal arbeidsplaatsen binnen de sector Financiële instellingen is gedaald, met 672 banen (-2,2%). Dit is met name zichtbaar in stad Utrecht (449 banen; -2,5%) en Leusden (333 banen; -18,5%).