Sectorstructuur provincie Utrecht

Dienstensector grootste stijger
De economische groei zet door. Dit is te merken in onder andere de consumentgerichte combinatie van handel en horeca (een stijging van banen met resp. 2,2% en 3,1%) en anderzijds de zakelijke dienstverlening (+2,6%).
De sector zakelijke dienstverlening is de grootste vertegenwoordiger in absolute aantallen binnen de banengroei.

In 2017 zijn er 9500 banen in de provincie Utrecht bijgekomen, waarvan 2988 in de zakelijke dienstverlening. De zakelijke dienstverlening verschaft 17,2% van het totaal aantal banen in de provincie en is daarmee op handel na de grootste banenverschaffer in de provincie. De sector handel zorgt voor 18% van het totaal aantal arbeidsplaatsen in de provincie en is in 2017 met 2729 banen gestegen. De derde grote absolute stijger is de onderwijssector. In 2017 kwamen hier 1120 banen bij. Procentueel is ook het aantal arbeidsplaatsen in de sectoren landbouw en industrie sterk gestegen (2,7% en 2,5%), maar doordat deze sectoren enkel 6,8% van de werkgelegenheid in Utrecht verklaren is de stijging van het aantal arbeidsplaatsen in deze sectoren absoluut gezien minder groot.

In absolute cijfers daalde het aantal arbeidsplaatsen het meest in de sector Zorg (Gezondheids- en welzijnszorg), waar 789 banen verloren gingen (-0,8%). Dit is met name zichtbaar in Woerden waar 562 banen (-15,2%) verloren gingen. Ook het aantal arbeidsplaatsen binnen de sector Financiële instellingen is gedaald, met 672 banen (-2,2%). Dit is met name zichtbaar in stad Utrecht (449 banen; -2,5%) en Leusden (333 banen; -18,5%).

 

De grafieken zijn samengesteld op basis van data afkomstig uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) en LISA. Het PAR bevat gedetailleerde informatie over de werkgelegenheid in de provincie Utrecht. Deze data is niet openbaar toegankelijk. LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in heel Nederland.