Vestigingen provincie Utrecht

Aantal vestigingen blijft groeien
Net als voorgaande jaren is het aantal bedrijfsvestigingen in de provincie Utrecht verder toegenomen. In 2017 nam het aantal vestigingen met 2,4% toe tot een totaal van 130.149. Dit is te verklaren door het groeiende aantal ZZP'ers in de regio (zie onderwerp Sectorstructuur). Steeds meer werkenden kiezen voor een bestaan als eigen baas, een ontwikkeling die al een aantal jaren bezig is. De groei van het aantal vestigingen in Utrecht is iets minder sterk dan het landelijk gemiddelde.

De grafieken zijn samengesteld op basis van data afkomstig uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) en LISA. Het PAR bevat gedetailleerde informatie over de werkgelegenheid in de provincie Utrecht. Deze data is niet openbaar toegankelijk. LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in heel Nederland.