Werkgelegenheid provincie Utrecht

Functies interactieve grafieken
- Cijfers: beweeg de cursor over de kaart, lijn of staven om de percentages of aantallen te zien
- Periodes: gebruik de schuifbalk om meerdere jaren te zien
- Locaties: gebruik de drop down knop om een gemeente of de provincie te selecteren
 

Bekijk hier de grote weergave van de grafieken: Storyboard banen provincie Utrecht

 

Banengroei zet door in 2017
De aanhoudende banengroei laat zien dat het economisch herstel doorzet. Het aantal banen is het afgelopen jaar met 1,4% gegroeid tot 698.407 arbeidsplaatsen. In totaal zijn er 9.500 arbeidsplaatsen bijgekomen.
Tussen 2004 en 2009 is de werkgelegenheid in de provincie Utrecht sterk toegenomen. 2009 en 2010 zijn overgangsjaren. Vanaf 2011 daalt de werkgelegenheid als gevolg van de economische crisis en structurele veranderingen in een aantal sectoren, zoals de financiële dienstverlening. Ook in het jaar 2014 nam de werkgelegenheid af, wel minder sterk dan afgelopen jaren. In 2015 is een verandering te zien; de werkgelegenheid is gestegen.

 

De werkgelegenheid in de provincie Utrecht nam in de periode 2003-2009 sneller toe dan in Nederland als geheel. Maar net als in te rest van Nederland, kwam ook Utrecht door de economische crisis in zwaar weer terecht. Het aantal banen is in de periode 2011-2014 met 20.000 gedaald. In 2015 en 2016 was er gelukkig een lichte kentering zichtbaar. Voor het eerst sinds 2011 is de werkgelegenheid weer licht toegenomen. In 2017 zet de stijging door.