Dashboards

Het arbeidsmarktdashboard geeft inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Bekijk trends en werkgelegenheid in een bepaalde regio of provincie. Het arbeidsmarktdashboard gaat in op onder andere de onderwerpen economie, werkgelegenheid, vacatures, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen werkgevers inzicht krijgen in het aanbod van potentiële werknemers. Ook geeft het dashboard inzicht in de arbeidsmarktkansen voor werkenden of werkzoekenden zonder baan.

De barometer biedt op basis van beschikbare informatiebronnen een actueel overzicht van de regionale economie van de provincie Utrecht. Waar mogelijk worden regionale ontwikkelingen vergeleken met landelijke ontwikkelingen. De barometer gaat in op verschillende onderwerpen waaronder: economische groei, omzetverwachting en vacatures.

Klik op onderstaande afbeeldingen voor meer informatie.

Arbeidsmarktdashboard

Barometer