Barometer

De barometer biedt op basis van beschikbare informatiebronnen een actueel overzicht van de regionale economie van de provincie Utrecht. Waar mogelijk worden regionale ontwikkelingen vergeleken met landelijke ontwikkelingen. De barometer gaat in op verschillende onderwerpen waaronder: economische groei, omzetverwachting en vacatures. Daarnaast geven de interactieve online factsheets inzicht in de werkgelegenheidsontwikkeling van de provincie Utrecht in vergelijking met Nederland. De factsheets gaan in op de ontwikkeling van het aantal banen, vestigingen, grootteklasse (MKB) en sectorstructuur in de periode 2009-2017. De grafieken zijn samengesteld op basis van data afkomstig uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) en LISA. De interactieve online factsheets voor de werkgelegenheidsontwikkeling op gemeenteniveau zijn beschikbaar via "gemeenten".

Klik op onderstaande afbeeldingen voor meer informatie.

Trends en ontwikkelingen

Economische groei

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Omzetverwachting

Vacatures

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Banen

Vestigingen

werkgelegenheid
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Sectorstructuur

Grootteklasse