Barometer

De barometer biedt op basis van beschikbare informatiebronnen een actueel overzicht van de regionale economie van de provincie Utrecht. Waar mogelijk worden regionale ontwikkelingen vergeleken met landelijke ontwikkelingen. Met de onderstaande buttons kan een selectie worden gemaakt voor een bepaald onderwerp. Daarnaast wordt ingegaan op de ontwikkeling van het aantal banen, vestigingen, grootteklasse (MKB) en sectorstructuur in de periode 2009-2017. De grafieken zijn samengesteld op basis van data afkomstig uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) en LISA. Het PAR bevat gedetailleerde informatie over de werkgelegenheid in de provincie Utrecht. Deze data is niet openbaar toegankelijk. LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in heel Nederland. De werkgelegenheidsdata is ook beschikbaar op gemeenteniveau.

Trends en ontwikkelingen

De economische groei van de provincie Utrecht lag in 2017 met 3,3% rond het Nederlands gemiddelde van 3,2%. Daarmee zet de stijgende lijn van groei zich door (2015: +2,5%; 2016: +2,5%). Ook de banengroei versnelde. Het aantal banen nam in 2017 toe met ongeveer 9500 ten opzichte van een jaar eerder (2016 t.o.v. 2015: +5.000). Het aantal banen steeg het snelst in de horeca (+3,1%) en de landbouw (+2,7%). Bij de financiele instellingen gingen de meeste banen verloren. De provincie telt veel zzp'ers vergeleken met het landelijk gemiddelde: 72% van het aantal vestigingen in Utrecht tegenover 66% landelijk. Het aandeel MKB-bedrijven (2 tot 250 werknemers) kromp van 40% in 2009 naar 28% in 2017. De economische groei leidt tot vraag en krapte op de arbeidsmarkt: medio 2018 staan er 11.250 vacatures open. Met name in de bouw, ICT en zorg zijn posities lastig te vervullen.

Klik op onderstaande buttons om naar de factsheet te gaan

Economische groei

Omzetverwachting

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Vacatures

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Banen

Vestigingen

werkgelegenheid
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Sectorstructuur

Grootteklasse