Gemeenten

De interactieve online factsheets geven inzicht in de werkgelegenheidsontwikkeling van de provincie Utrecht op gemeenteniveau. De factsheets gaan in op de ontwikkeling aantal banen, vestigingen, grootteklasse (MKB) en sectorstructuur in de periode 2009-2017. De grafieken zijn samengesteld op basis van data afkomstig uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) en LISA.

Het PAR bevat gedetailleerde informatie over de werkgelegenheid in de provincie Utrecht. Deze data is niet openbaar toegankelijk. LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in heel Nederland.
De interactieve online factsheets voor de werkgelegenheidsontwikkeling op provincieniveau zijn beschikbaar via "barometer".

Klik op onderstaande afbeeldingen voor meer informatie.

Banen

Vestigingen

werkgelegenheid
 
 

+ 1,4%

 
 
 
 

+2,4%

 
 

Sectorstructuur

Grootteklasse

Zakelijke diensten +2,6% Financiële instellingen -2,2%

 

 

 

 

Zzp    72,1% 
MKB  27,7%
GB      0,2%