Banen per gemeente

Banengroei zet door in 2017
De aanhoudende banengroei kenmerkt een periode van economische hoogconjunctuur. In totaal zijn er 9.500 arbeidsplaatsen bijgekomen. Binnen de provincie lopen de werkgelegenheidscijfers uiteen. De sterkste relatieve stijgers zijn de gemeenten Bunschoten (4,6%), Bunnik (4,4%) en Veenendaal (4,2%). In absolute aantallen nam de werkgelegenheid het sterkst toe in stad Utrecht, daar kwamen in totaal 3.409 banen bij. Hoewel de werkgelegenheid in de meeste gemeenten zich positief ontwikkelde, is in enkele gemeenten waaronder Oudewater (-2,8%), Leusden (-2,3%) en Nieuwegein (-0,2%), het aantal banen gekrompen ten opzichte van 2016. Deze daling is mede het gevolg van enkele bedrijfsverplaatsingen. 

De grafieken zijn samengesteld op basis van data afkomstig uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) en LISA. Het PAR bevat gedetailleerde informatie over de werkgelegenheid in de provincie Utrecht. Deze data is niet openbaar toegankelijk. LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in heel Nederland.