Grootteklasse per gemeente

Functies interactieve grafieken
- Cijfers: beweeg de cursor over de kaart, lijn of staven om de percentages of aantallen te zien
- Periodes: gebruik de schuifbalk om meerdere jaren te zien
- Locaties: gebruik de drop down knop om een gemeente of de provincie te selecteren

Bekijk hier de grote weergave van de grafieken: Storyboard grootteklasse

Download hier de tabellen (#): Exceltabel grootteklasse

Schaalverkleining neemt verder toe
Ook in 2016 neemt de schaalverkleining in de provincie Utrecht verder toe. Het aantal zzp’ers is verder gestegen (1,7%). Het aandeel zzp’ers in het totaal aantal vestigingen in de provincie ligt nu op 71,8%. Met name in de steden Utrecht en Amersfoort en enkele omliggende gemeenten is het percentage zzp’ers relatief hoog: ca. 73%. Het aandeel mkb, dat gemiddeld 28% van alle vestigingen in de provincie betreft, is het afgelopen jaar licht gedaald (-1,6%). Het aandeel grootbedrijf is, met 0,2%, stabiel gebleven in 2016. Met name in stad Utrecht (40,3%), Zeist (32,7%) en Leusden (28,4%) is het aandeel banen in het grootbedrijf relatief hoog.