Grootteklasse per gemeente

Schaalverkleining neemt verder toe
Ook in 2017 neemt de schaalverkleining in de provincie Utrecht verder toe. Het aantal zzp’ers is verder gestegen met 3,1% ten opzichte van 2016. Het aandeel zzp’ers in het totaal aantal vestigingen in de provincie ligt nu op 72,1%. Met name in de steden Utrecht en Amersfoort en enkele omliggende gemeenten is het percentage zzp’ers relatief hoog: ca. 74%. Het aantal mkb is het afgelopen jaar licht gestegen (0,6%). Ook het aantal grootbedrijf is gestegen van 280 in 2016 naar 295 bedrijven in 2017.
 

Download hier de tabellen (#): Exceltabel grootteklasse

De grafieken zijn samengesteld op basis van data afkomstig uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) en LISA. Het PAR bevat gedetailleerde informatie over de werkgelegenheid in de provincie Utrecht. Deze data is niet openbaar toegankelijk. LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in heel Nederland.