Sectorstructuur per gemeente

Groei- en krimpsectoren
Op sectorniveau lopen de ontwikkelingen ook uiteen. De werkgelegenheid in de provincie groeide het hardst in de Zakelijke diensten, waar 2.988 banen bijkwamen (2,6%). Ook binnen de sectoren Handel (2,2%) en Onderwijs (2,2%) nam de werkgelegenheid flink toe. In absolute cijfers daalde het aantal arbeidsplaatsen het meest in de sector Zorg (Gezondheids- en welzijnszorg), waar 789 banen verloren gingen (-0,8%). Dit is met name zichtbaar in Woerden waar 562 banen (-15,2%) verloren gingen. Ook het aantal arbeidsplaatsen binnen de sector Financiële instellingen is gedaald, met 672 banen (-2,2%). Dit is met name zichtbaar in stad Utrecht (449 banen; -2,5%) en Leusden (333 banen; -18,5%).
 

Download hier de tabellen (#): Exceltabel sectorstructuur

De grafieken zijn samengesteld op basis van data afkomstig uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) en LISA. Het PAR bevat gedetailleerde informatie over de werkgelegenheid in de provincie Utrecht. Deze data is niet openbaar toegankelijk. LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in heel Nederland.