Vestigingen per gemeente

Aantal vestigingen blijft groeien
Net als voorgaande jaren is het aantal vestigingen in de provincie Utrecht verder toegenomen. In 2017 nam het aantal vestigingen met 2,4% toe tot een totaal van 130.149. In absolute aantallen steeg het aantal vestigingen het hardst in stad Utrecht, waar 964 vestigingen bijkwamen. De sterkste relatieve stijgers zijn de gemeenten Bunnik (5,1%), Baarn (4,8%), Leusden (4,3%) en Renswoude (3,8%).

Download hier de tabellen (#): Exceltabel vestigingen

De grafieken zijn samengesteld op basis van data afkomstig uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) en LISA. Het PAR bevat gedetailleerde informatie over de werkgelegenheid in de provincie Utrecht. Deze data is niet openbaar toegankelijk. LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in heel Nederland.