Website EBU Research geactualiseerd en vernieuwd

12 april 2017

De researchwebsite van EBU is geactualiseerd en vernieuwd. Er is een betere selectie gemaakt van relevante economische indicatoren, en de resultaten worden op een toegankelijker manier gepresenteerd met iconen. Deze zijn terug te vinden in de Economische Barometer. Ook de gegevens over de 27 gemeenten in het EBU-gebied zijn op deze manier beter toegankelijk gemaakt. Daarnaast zijn er nu indicatoren beschikbaar voor de vijf thema’s in de EBU-portefeuille: Groen, Gezond, Slim, Human Capital en Internationalisering. Zo geeft EBU nu inzicht in het aandeel ‘groene’ bedrijven per gemeente en de groei van het aantal laadpalen. In het domein Gezond is snel op te zoeken hoe hoog de zorgkosten gemiddeld per gemeente zijn, maar ook de prognose voor de vergrijzing per gemeente. In het domein Human Capital zijn grafieken te vinden over arbeidsmarkttekorten en kaarten waarop de omvang van inkomende en uitgaande pendel zichtbaar is. Per gemeente is uitgezocht hoeveel inkomende en uitgaande werknemers er zijn en waar ze vandaan komen of waar ze naartoe gaan. Zo blijkt dat inwoners van Veenendaal ook in Den Haag en Haarlemmermeer werken, en blijken Amsterdammers en Zwollenaren ook werkzaam te zijn in Veenendaal. In het domein Internationalisering is o.a. per gemeente het aandeel werkgelegenheid terug te vinden bij bedrijven die onderdeel zijn van een buitenlands concern.