Werkgelegenheid provincie Utrecht groeit verder in 2016

31 januari 2017

De werkgelegenheid in de provincie Utrecht is voor het tweede jaar op rij gegroeid. Het aantal banen is het afgelopen jaar met 0,7% gegroeid tot 684.900 arbeidsplaatsen. Ook het aantal vestigingen in de provincie nam toe met 3.8%, tot een totaal van 126.900. Dit blijkt uit de meeste recente cijfers van het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR), op basis van de enquête die jaarlijks wordt uitgevoerd door de provincie Utrecht.

De aanhoudende banengroei laat zien dat het economisch herstel doorzet. In totaal zijn er 5.050 arbeidsplaatsen bijgekomen. Binnen de provincie lopen de werkgelegenheidscijfers enigszins uiteen. De sterkste relatieve stijgers zijn de gemeenten Oudewater (7,8%), Bunschoten (5,3%) en Woudenberg (3,6%). In absolute aantallen nam de werkgelegenheid het sterkst toe in stad Utrecht; daar kwamen in totaal 2.360 banen bij.

Groei- en krimpsectoren
De economie trekt aan en dat is merkbaar in enerzijds de consumentgerichte combinatie van handel, transport en horeca (een stijging van banen met resp. 1,1%, 2,2% en 3,4%) en anderzijds de zakelijke dienstverlening (+3,8%). De structurele veranderingen in de bank- en verzekeringssector door digitalisering zijn zichtbaar in het banenverlies van 3,4% (-1.070 banen). De informatie- en communicatiesector (ICT maar ook uitgeverijen en mediaproductie) laat een diffuus beeld zien. Enerzijds is provincie Utrecht hier 1.700 banen kwijtgeraakt (-3,7%). Tegelijkertijd kent de provincie juist in deze sector ook de meeste vacatures; volgens het UWV is de arbeidsmarkt voor ICT’ers in de regio Utrecht zeer krap (o.a. databank- en netwerkspecialisten). Er lijkt dus sprake van een forse kwalitatieve mismatch die vraagt om her-, om- of bijscholing en een grotere instroom naar informaticaopleidingen. Het toegenomen consumentenvertrouwen heeft ook de woningmarkt weer in beweging gebracht. In de bouwsector groeide landelijk de omzet in het segment herstel en verbouw (+25%) nog sneller dan die voor nieuwbouw (+12%), becijferde het Economisch Instituut voor de Bouw recent. Dit is ook merkbaar in de werkgelegenheid in Utrecht: de bouwsector kromp het afgelopen jaar minder hard (-0,6%) dan voorgaande jaren, en kruipt hiermee langzaam uit de crisis. Dit biedt vooral kansen voor nieuwe businessmodellen waarin de circulaire economie en verduurzaming een steeds grotere rol zullen spelen.

Schaalverkleining neemt verder toe
Net als voorgaande jaren is het aantal vestigingen in 2016 verder toegenomen. Het aantal zzp’ers is verder gestegen (1,7%). Het aandeel zzp’ers in het totaal aantal vestigingen in de provincie ligt nu op 71,8%.  Met name in de steden Utrecht en Amersfoort en enkele omliggende gemeenten is het percentage zzp’ers relatief hoog: ca. 73%. Het aandeel mkb, dat gemiddeld 28% van alle vestigingen in de provincie betreft, is het afgelopen jaar licht gedaald (-1,6%). Het aandeel grootbedrijf is, met 0,2%, stabiel gebleven in 2016. 

Bekijk de online interactieve factsheets voor de gemeenten