Nieuws

2 mei 2017
De economische groei van de provincie Utrecht lag in 2016 met 2,4% boven het Nederlands gemiddelde van 2,2%, blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS. Wel loopt het positieve verschil terug: in...
24 april 2017
UtrechtInc, de incubator van Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht, heeft in 2016 32 jonge startups gehuisvest. Daarnaast zijn 67 succesvolle startups de incubator ‘uitgevlogen’....
24 april 2017
Het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Utrecht blijft bestaan. Wel zullen werkgelegenheidsgegevens in de toekomst op een andere manier worden verzameld dan via de (jaarlijkse) PAR-enquête....
19 april 2017
Het aantal banen in de creatieve industrie en ICT groeit sneller dan het aantal banen in de economie als geheel: +1,0% tussen 2013-2015, tegenover -0,4%. Ook groeit de toegevoegde waarde (de waarde...
12 april 2017
De researchwebsite van EBU is geactualiseerd en vernieuwd. Er is een betere selectie gemaakt van relevante economische indicatoren, en de resultaten worden op een toegankelijker manier gepresenteerd...
13 maart 2017
In de Regional Competitiveness Index 2016 staat de provincie Utrecht op de gedeelde tweede plaats,na Londen. De index is tot stand gekomen op basis van 74 indicatoren.
9 maart 2017
De spanningsindicator van het UWV voor de gehele provincie Utrecht laat een gemiddelde spanning op de arbeidsmarkt van de provincie zien. Daarbinnen manifesteren zich echter grote verschillen, zowel...
9 maart 2017
Utrechtse ondernemers stellen hun toekomstverwachtingen iets naar beneden bij, blijkt uit de regionale resultaten van de meest recente Conjunctuurenquête (CBS, VNO-NCW, MKB Nederland, KvK en EIB)....
13 februari 2017
Hoe innovatief zijn bedrijven in de provincie Utrecht? Deze vraag staat centraal in het rapport ‘Utrecht Innoveert in 2016’ dat Panteia heeft uitgevoerd in opdracht van de Economic Board Utrecht.
31 januari 2017
De werkgelegenheid in de provincie Utrecht is voor het tweede jaar op rij gegroeid. Het aantal banen is het afgelopen jaar met 0,7% gegroeid tot 684.900 arbeidsplaatsen. Ook het aantal vestigingen in...
Abonneren op Nieuws