Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 193

23 augustus 2018 door Universiteit Utrecht, Birch in categorie Concurrentiepositie

In het rapport Kwaliteit van Ecosystemen voor Ondernemerschap in Nederlandse regio’s, geschreven door Elmar Cloosterman (Birch), Erik Stam (UU) & Bas van der Starre (Birch) wordt de kwaliteit van 40 regionale ecosystemen voor ondernemerschap in Nederland op COROP-niveau geanalyseerd. Provincie Utrecht scoort daarbij hoog met een zevende positie.

6 juni 2018 door BCI in categorie Kerncijfers

In het rapport inventarisatie en meervaarde van campussen in Nederland, uitgevoerd door Buck Consultants International is onderzoek gedaan naar (initiatieven tot) campussen. Dit rapport is uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Netwerk Kennissteden Nederland

21 maart 2018 door Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in categorie Groen

In het rapport “effecten van de energietransitie op de regionale arbeidsmarkt – een quickscan” van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wordt verkend in hoeverre de transitie naar duurzame energie effect heeft op de nationale en provinciale arbeidsmarkt.

5 maart 2018 door Rathenau Instituut in categorie Kerncijfers

In het rapport Feiten en Cijfers: regionale innovatie van het Rathenau Instituut staat de vraag centraal in hoeverre onderzoek en innovatie in Nederland samenhangen met verstedelijking of dan wel regionalisering.