Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 185

15 januari 2018 door CBS / PBL in categorie Groen

In het rapport ‘Circulaire economie: wat we willen weten en kunnen meten' wordt een monitoringssysteem voor de transitie naar circulaire economie voorgesteld. Het is belangrijk om de voortgang naar circulaire economie meetbaar te maken. Verschillende indicatoren doen dit op het moment al, zoals grondstofgebruik, broeikasgasemissies en afval. Het doel is nu om de verschillende indicatoren om te zetten naar een monitoringssysteem.

11 januari 2018 door Rabobank in categorie Kerncijfers

De Rabobank Regioscan Utrecht (2018) en omstreken geeft inzicht in het verdienvermogen, de levensloop en de leefomgeving van Utrecht en omstreken. Utrecht en omstreken kent een hoge bevolkingsconcentratie en een hoge groei van de bevolking. De banen- en bevolkingsdichtheid is groot en hetzelfde geldt voor de economische groei. Utrecht en omstreken heeft een groot aanbod aan werkgelegenheid en voorzieningen.

31 december 2017 door CBS in categorie Kerncijfers

In het rapport 'de regionale economie 2016' van het CBS wordt ingegaan op de economische ontwikkeling, de arbeidsmarkt en de conjunctuurgevoeligheid van de verschillende regio’s van Nederland in 2016. De stad Utrecht vertoonde in 2016 een bovengemiddelde economische groei van 2,4%. Daarnaast is er een algehele stijging van de werkgelegenheid in de provincie Utrecht.

22 december 2017 door Provincie Utrecht in categorie Ruimte

Er is een toenemende leegstand onder winkelpanden in centrumgebieden in de provincie Utrecht. In de Retailvisie 2017 van de provincie Utrecht wordt deze problematiek geanalyseerd. Zo is het percentage leegstand van het aantal winkelpanden in Amersfoort gestegen naar 11,5%, in Utrecht naar 12% en loopt dit op tot 18% in Veenendaal. In de Retailvisie (2017) worden de knelpunten benoemd alsmede hoe er met een integrale aanpak wordt ingespeeld op de huidige veranderingen in de winkelvraag- en aanbod.