(2014) Inventarisatie Zorgcoöperaties 2014 (Aedes-Actiz)

16 april 2014 door Aedes-Actiz in categorie Gezond

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft tijdens het onderzoek ‘Inventarisatie Zorgcoöperaties 2014’, dat in samenwerking is gedaan met het Kenniscentrum Instituties voor de Open Samenleving van de Universiteit Utrecht, meer dan 100 burgerinitiatieven in wonen-zorg-welzijn in kaart gebracht. Het aantal zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven in wonen-zorg-welzijn is ten opzichte van vorig jaar (30 initiatieven) significant toegenomen. Dit jaar zijn 101 initiatieven in wonen-zorg-welzijn gevonden, die allemaal het doel hebben om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. De provincie is Noord-Brabant is hofleverancier, voornamelijk in het oostelijke gebied van de provincie. Van de burgerondernemingen is 41% in Noord-Brabant opgericht. Het aantal opgerichte burgerondernemingen ligt in de provincie Utrecht een stuk lager, slechts 9% van alle burgerondernemingen in Nederland is in Utrecht opgericht.

Naast een zoektocht naar zorgcoöperaties in eigen land, heeft het Kenniscentrum ook een bescheiden blik over de grenzen geworpen. Opvallend is de explosieve groei van het aantal en de grote variatie aan initiatieven. Het doel is overal hetzelfde, maar telkens wordt het nastreven hiervan anders ingevuld. Ook zorgen lokale verschillen ervoor dat geen enkel voorbeeld identiek is aan een ander. Sociaal ondernemers die inspelen op dezelfde ontwikkelingen in wonen-zorg-welzijn geven nog meer variatie aan het geheel. Ook sociaal ondernemers richten zorgcoöperaties op. Dat maakt dat de ene zorgcoöperatie de andere niet is.