(2015) Volksgezondheidenzorg.info, open data over de volksgezondheid (RIVM)

21 april 2015 door RIVM in categorie Gezond

Hoe staat het met de volksgezondheid en zorg in Nederland? Hoe houden we onszelf en onze leefomgeving gezond? Dat is de uitdaging waar diverse lokale, nationale en internationale overheden en professionals dagelijks voor staan.

Volksgezondheidenzorg.info, een product van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), biedt open data en onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie. Deze site is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal experts van verschillende instituten.

De website is gemaakt door het RIVM in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is een onderdeel van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV). In Volksgezondheidenzorg.info worden vijf andere websites geleidelijk samengebracht tot een compleet en overzichtelijk geheel. Op termijn zullen deze sites verdwijnen. Het gaat om Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens.

De website volksgezondheidzorg.info biedt o.a. inzicht in:

- Gemeentelijke gezondheidsprofielen met informatie over de bevolkingsontwikkeling- en opbouw, geboorteoverschot, migratiesaldo, vruchtbaarheid, sterfte en demografische druk

- Eerstelijnszorg regionaal en internationaal met informatie over huisartsendichtheid, tandartsenzorg en paramedische zorg

- Gezondheidsbeleving regionaal en internationaal.

 

De link naar de website: https://www.volksgezondheidenzorg.info/