(2015) Zon zoekt gemeenten (Natuur & Milieu)

6 juli 2015 door Natuur & Milieu in categorie Groen

In het SER-Energieakkoord hebben overheden, bedrijfsleven en milieuorganisaties afgesproken in 2020 14 procent duurzame energie op te wekken. Nu is dat nog geen 5 procent. Om de doelstelling uit het Energieakkoord te bereiken, is dus een grote inzet nodig. Zonne-energie heeft in Nederland veel potentie. De totale hoeveelheid opgewekte zonne-energie is sinds 2011 zeer sterk toegenomen. Voor gemeenten ligt hier, als mede-ondertekenaar van het Energieakkoord, een opgave én een kans.
Natuur & Milieu onderzocht in welke mate zonne-energie is doorgedrongen binnen de Nederlandse gemeenten. Hiervoor is geïnventariseerd welke gemeenten koploper zijn, zowel naar totaal geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen, als naar vermogen per inwoner en de groei daarvan. Voor de gemeenten die het best scoren is aangegeven welke omstandigheden hierbij een rol gespeeld kunnen hebben. Naast omstandigheden waarop gemeenten zelf weinig invloed hebben, zoals het aantal beschikbare daken en het inkomen van de inwoners, wordt ook ingegaan op het gemeentelijk beleid waarmee het plaatsen van zonnepanelen wordt gestimuleerd.
Uit het rapport blijkt dat Amsterdam, Zwolle en Súdwest Fryslan in absolute hoeveelheden het meeste geïnstalleerd vermogen hebben. Gemeenten met het hoogste vermogen zonne-energie per inwoner zijn Zeewolde, Dalfsen en Eersel. In Utrecht hebben de gemeenten Houten, Bunschoten, en Woudenberg het hoogste vermogen zonne-energie per inwoner. 
In sommige gemeenten wordt het aantal panelen per inwoner sterk beïnvloed door één of enkele grote projecten, zoals in een aantal agrarische gemeenten met veel stallen en schuren. Grote steden hebben met hun gestapelde bouw, vele huurwoningen en een relatief laag gemiddeld inkomen een ongunstiger uitgangspositie.