Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 35

7 december 2014 door Provincie Utrecht in categorie Arbeid

Om een compleet beeld te krijgen van de bedrijvigheid in de regio, houdt de provincie Utrecht elk jaar een werkgelegenheidsonderzoek onder bedrijven, instellingen en vrije-beroepsbeoefenaren in de provincie Utrecht. Deze gegevens worden opgenomen in het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR). Het werkgelegenheidsonderzoek PAR 2014 leverde o.a. de volgende resultaten op:

8 november 2014 door UWV in categorie Arbeid

‘Regio in Beeld 2014’ van het UWV schetst de arbeidsmarkt voor elk van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. Zij gaat in op beschikbare banen, vacatures, onbenut arbeidspotentieel en de kansen voor werkzoekenden. Verschillen hiertussen vormen de uitdagingen voor de regionale arbeidsmarkt. Hoe de arbeidsmarkt van de toekomst eruit ziet is onzeker.

8 november 2014 door UWV in categorie Arbeid

‘Regio in Beeld 2014’ van het UWV schetst de arbeidsmarkt voor elk van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. Zij gaat in op beschikbare banen, vacatures, onbenut arbeidspotentieel en de kansen voor werkzoekenden. Verschillen hiertussen vormen de uitdagingen voor de regionale arbeidsmarkt. Hoe de arbeidsmarkt van de toekomst eruit ziet is onzeker.

7 november 2014 door EBU in categorie Arbeid

Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het aantal zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) in de regio heeft de Economic Board Utrecht (EBU), via het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) van de provincie Utrecht, een onderzoek laten uitvoeren. In het rapport wordt o.a. ingegaan op de sectorstructuur, de samenhang met de banenontwikkeling in de regio en de opkomst van de zzp’ers.