Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 35

5 november 2014 door Universiteit Utrecht in categorie Arbeid

In opdracht van de Economic Board Utrecht (EBU) en de Kamer van Koophandel Midden-Nederland (KvK) heeft de Universiteit Utrecht het onderzoek ‘Arbeidsmobiliteit in de regionale kenniseconomie van Utrecht’ uitgevoerd. Dit met als doel om inzicht te verkrijgen in mogelijke combinaties en cross-overs van kennisintensieve sectoren in de provincie Utrecht.

5 november 2014 door UWV in categorie Arbeid

In de ‘Sectorbeschrijving Financiële dienstverlening’ gaat het UWV in op de huidige en toekomstige economische en arbeidsmarktontwikkelingen. Hierbij gaat het om banken, verzekeraars, beleggingsmaatschappijen, pensioenfondsen en intermediairs. De werkgelegenheid in de sector financiële dienstverlening is na 2007 met 38.000 banen gekrompen. Deze krimp zal ook na 2014 doorgaan.

4 november 2014 door UWV in categorie Arbeid

In de ‘Sectorbeschrijving Informatie en Communicatie’ laat het UWV zien dat de ICT-sector de komende jaren goede perspectieven biedt. Ondanks een beperkt aandeel in het totaal aantal ondernemingen in Nederland (bijna 5 procent) en in de werkgelegenheid (bijna 3 procent) is de sector Informatie en communicatie van groot belang voor de Nederlandse economie.

3 november 2014 door UWV in categorie Arbeid

De Nederlandse economie heeft de afgelopen vijf jaar drie recessies achter de rug. De arbeidsmarkt wordt stevig geraakt: in 2013 zijn er een kwart miljoen banen van werknemers minder en tweeëneenhalf maal zoveel WW-gerechtigden. In dit rapport gaat het UWV in op de arbeidsmarktverwachtingen voor 2014 en 2015. De economie groeit weer in 2014 maar is niet krachtig genoeg om de werkgelegenheid te laten groeien.