Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 35

3 november 2014 door ING Economisch Bureau in categorie Arbeid

In het artikel ‘Kleine daling werkloosheid in alle provincie’ gaat het ING Economisch Bureau in op de regionale verschillen werkloosheid. Landelijk blijft het werkloosheidspercentage in de periode 2013-2015 redelijk stabiel: rond de 8,5%. Vrijwel alle provincies hebben in 2014 nog te kampen met een hogere werkloosheid dan in 2013.

3 november 2014 door UWV, Ecorys in categorie Arbeid

Het percentage bedrijven dat zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) inzet is de afgelopen twee jaar verdubbeld. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Vacatures in Nederland 2013’ van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het onderzoek is gebaseerd op enquête onder 4.900 bedrijven met vervulde vacatures en 800 bedrijven zonder vacatures.

2 november 2014 door SCP in categorie Arbeid

Flexibilisering van de arbeid, het verhogen van de arbeidsdeelname en employability zijn centrale onderwerpen in het huidige arbeidsmarktbeleid. Deze publicatie, uitgebracht door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), brengt onder andere in kaart in hoeverre werkgevers gebruikmaken van flexibele arbeidskrachten en wat de in- en uitstroom was van personeel in verschillende bedrijfssectoren.

2 november 2014 door Regioplan in categorie Arbeid

Het adviesbureau Regioplan heeft onderzoek gedaan naar de Utrechtse arbeidsmarkt. Op basis van onderzoek naar de huidige arbeidsmarkt (verhouding tussen vraag en aanbod), toekomstverwachtingen en gesprekken met werkgevers worden er beleidsaanbevelingen gedaan.