Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 36

2 november 2014 door Regioplan in categorie Arbeid

Het adviesbureau Regioplan heeft onderzoek gedaan naar de Utrechtse arbeidsmarkt. Op basis van onderzoek naar de huidige arbeidsmarkt (verhouding tussen vraag en aanbod), toekomstverwachtingen en gesprekken met werkgevers worden er beleidsaanbevelingen gedaan.

2 november 2014 door EBU in categorie Arbeid

Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen en trends op de arbeidsmarkt heeft de Economic Board Utrecht (EBU), via het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) van de provincie Utrecht, een onderzoek laten uitvoeren naar de knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren op het gebied van het vervullen van vacatures en de werving van personeel.

8 december 2013 door PBL in categorie Arbeid

In het rapport ‘De veerkracht van regionale arbeidsmarkten’ gaat het Planbureau voor de Leefomgeving in op de regionale verschillen in (economische) veerkracht van arbeidsmarkten. Veerkracht betreft het vermogen van de (nationale/lokale) economie om te herstellen van een negatieve economische schok, zoals die aan de crisis ten grondslag ligt. De veerkracht van regionale arbeidsmarkten hangt af van de twee factoren namelijk:

1 december 2013 door ROA in categorie Arbeid

Met het rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016’geeft het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) inzicht in de huidige en de toekomstige arbeidsmarktsituatie van de verschillende bedrijfssectoren, beroepsklassen en opleidingscategorieën.