Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 36

8 november 2013 door Provincie Utrecht in categorie Arbeid

Om een compleet beeld te krijgen van de bedrijvigheid in de regio, houdt de provincie Utrecht elk jaar een werkgelegenheidsonderzoek onder bedrijven, instellingen en vrije-beroepsbeoefenaren in de provincie Utrecht. Deze gegevens worden opgenomen in het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR). Het PAR bevat gedetailleerde informatie over de werkgelegenheid in de provincie Utrecht vanaf 1985.

8 november 2013 door UWV in categorie Arbeid

Met de publicatie ‘Regio in beeld 2013 arbeidsmarktschets Oost-Utrecht’ brengt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UVW)  de arbeidsmarkt van Oost-Utrecht in kaart Deze arbeidsmarktschets vergelijkt de actuele stand en de verwachte ontwikkelingen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de regio. De volgende trends komen uit deze publicatie naar voren:

8 november 2013 door UWV in categorie Arbeid

Met de publicatie ‘Regio in beeld 2013 arbeidsmarktschets Midden-Utrecht’ brengt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UVW)  de arbeidsmarkt van Midden-Utrecht in kaart. Deze arbeidsmarktschets vergelijkt de actuele stand en de verwachte ontwikkelingen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de regio. De volgende trends komen uit deze publicatie naar voren:

8 november 2013 door Gemeente Utrecht in categorie Arbeid

De gemeente Utrecht schets met dit rapport een beeld van de arbeidsmarkt van de regio Utrecht, uitgesplitst naar UWV-regio en gemeente Utrecht. Conclusies t.a.v. de arbeidsmarkt per regio:

UWV regio Midden-Nederland