Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 36

30 november 2017 door Gemeente Utrecht in categorie Arbeid

De ‘Arbeidsmarktmonitor 2017’ van de gemeente Utrecht laat zien dat er veel positieve ontwikkelingen zijn: er is hoge economische groei en de vooruitzichten voor de komende jaren zijn gunstig, de werkgelegenheid groeit jaarlijks door, het aantal vacatures neemt snel toe en er is een afname van de werkloosheid, zelfs onder alle bevolkingsgroepen. Er zijn echter ook aandachtspunten.

7 februari 2017 door E,til in opdracht van de provincie Utrecht in categorie Arbeid

In de nabije toekomst zijn naast kwantitatieve mismatches ook vooral kwalitatieve mismatches op de arbeidsmarkt te verwachten. De opleidingskeuze van jongeren lijkt met name bepaald te worden door hun interesse in een bepaalde opleiding en niet zozeer door arbeidsmarktrelevantie. Geef aankomende studenten meer informatie over het perspectief op de arbeidsmarkt van hun toekomstig beroep.

22 september 2016 door Gemeente Utrecht in categorie Arbeid

Meer banen, meer vacatures en meer nieuwe bedrijfsvestigingen kwamen er in stad Utrecht bij in 2015. Dat blijkt uit de ‘Arbeidsmarktmonitor 2016’ van de gemeente Utrecht. De monitor laat zien dat de Utrechtse economie verder aantrekt. Het stimuleren van de werkgelegenheid werpt zijn vruchten af.

7 juni 2016 door UWV in categorie Arbeid

De Nederlandse economie is stabiel en groeit gestaag verder met 1,8% in 2016 en 2% in 2017. Het aantal banen neemt in 2 jaar tijd met 209.000 toe en jaarlijks ontstaan er zo’n  870.000 vacatures. Dit blijkt uit de UWV arbeidsmarktprognose 2016-2017.