Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 50

17 december 2015 door CBS in categorie Kerncijfers

Na twee jaren van krimp groeide in 2014 de Nederlandse economie exclusief delfstoffenwinning, met 1,6 procent. Dat blijkt de publicatie ‘De regionale economie 2014’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Flevoland was de groei het hoogst en in Friesland het laagst. Van de vier grote steden presteerde stadsgewest Utrecht het in 2014 het best.

9 november 2015 door Rabobank in categorie Kerncijfers

In de ‘Regionale economische prognoses 2016’ stelt de Rabobank dat Nederlandse economie in 2015 naar verwachting met 2,25% groeit. In 2016 versnelt deze groei naar 2,75% doordat het negatieve effect van de lagere gaswinning dan wegvalt. Anders dan in 2014, is de groei dit en komend jaar breed gedragen.

7 juli 2015 door TNO in opdracht van EBU in categorie Kerncijfers

Dit is de tweede editie van de Economische Verkenningen, de eerste editie stamt uit 2012. Het onderzoek is, in opdracht van de Economic Board Utrecht, uitgevoerd door TNO. Het rapport geeft inzicht in de economische ontwikkelingen in de provincie Utrecht (uitgesplitst naar stadsgewesten) in de periode 2011-2013. Daarnaast wordt er een doorkijk gegeven van de economische ontwikkelingen tot met 2015.

5 juli 2015 door ING Economisch Bureau in categorie Kerncijfers

Dit rapport bevat een (cijfermatige) update van het eerder gepubliceerde rapport ‘’Regio’s in 2015’’. In deze publicatie gaat ING Economisch Bureau in op de verwachte regionale ontwikkelingen voor economie en arbeidsmarkt in 2015.