Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 50

8 november 2012 door ING Economisch Bureau in categorie Kerncijfers

Met ‘Regio’s in economisch perspectief 2013’, geeft  ING Economisch Bureau inzicht in de regionale economische ontwikkelingen in 2013. Het rapport gaat (per provincie) specifiek in op de  economische groei en de arbeidsmarkt. Verder worden de stand van zaken en de vooruitzichten op het vlak van bevolking, economische ontwikkeling, arbeidsmarkt, sectorstructuur en huizenmarkt geschetst. Conclusies met betrekking tot de regio Utrecht:

10 december 2012 door CBS in categorie Kerncijfers

Het CBS brengt jaarlijks een rapport uit over de regionale economie. Naast een hoofdstuk over de economische groei en de productiestructuur per provincie wordt in de Regionale economie 2011 ook de werkgelegenheid na herstel van de economie beschreven. Andere onderwerpen die in deze publicatie aan bod komen zijn de effecten van de crisis op de investeringen en op het beschikbaar inkomen van huishoudens.

10 december 2012 door KvK in categorie Kerncijfers

De monitor Economische ontwikkeling Gooi-en Vechtstreek is opgesteld door de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland in samenwerking met Het Gewest Gooi en Vechtstreek. De monitor geeft inzicht in de ontwikkeling van de regionale economie. Het bruto regionaal product in de Gooi en Vechtstreek is in 2011 met 1.7% gegroeid t.o.v. van 2010, deze groei is sterker dan landelijk gemiddelde.

10 december 2012 door KvK in categorie Kerncijfers

De monitor Economische ontwikkeling regio Amersfoort is opgesteld door de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland in opdracht van de Raad voor Economische Ontwikkeling. Voor het onderzoek naar de (duurzame) arbeidsmarkt in Amersfoorts is een aantal arbeidsmarktindicatoren  geanalyseerd. T.o.v. 2011 is het aantal opheffingen toegenomen, aantal starters afgenomen en de werkloosheid gedaald.