Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 53

5 maart 2018 door Rathenau Instituut in categorie Kerncijfers

In het rapport Feiten en Cijfers: regionale innovatie van het Rathenau Instituut staat de vraag centraal in hoeverre onderzoek en innovatie in Nederland samenhangen met verstedelijking of dan wel regionalisering.

11 januari 2018 door Rabobank in categorie Kerncijfers

De Rabobank Regioscan Utrecht (2018) en omstreken geeft inzicht in het verdienvermogen, de levensloop en de leefomgeving van Utrecht en omstreken. Utrecht en omstreken kent een hoge bevolkingsconcentratie en een hoge groei van de bevolking. De banen- en bevolkingsdichtheid is groot en hetzelfde geldt voor de economische groei. Utrecht en omstreken heeft een groot aanbod aan werkgelegenheid en voorzieningen.

31 december 2017 door CBS in categorie Kerncijfers

In het rapport 'de regionale economie 2016' van het CBS wordt ingegaan op de economische ontwikkeling, de arbeidsmarkt en de conjunctuurgevoeligheid van de verschillende regio’s van Nederland in 2016. De stad Utrecht vertoonde in 2016 een bovengemiddelde economische groei van 2,4%. Daarnaast is er een algehele stijging van de werkgelegenheid in de provincie Utrecht.

6 oktober 2017 door Provincie Utrecht in categorie Kerncijfers

Het onderzoek ‘Utrecht+ Economisch Beeld’, dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie Utrecht, laat een totaalbeeld zien van de economie en het economisch groeiperspectief van de regio Utrecht+ (provincie Utrecht, Gooi- en Vechtstreek en de regio Food Valley).