Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 14

15 april 2014 door UU in categorie Groen

De Economic Board Utrecht (EBU) heeft aan de Universiteit Utrecht (UU) advies gevraagd over een raamwerk voor de beoordeling van de economische, sociale en milieu-impact van circulair inkopen. De achtergrond van deze vraag is het EBU initiatief ‘Circulair Inkopen’.

15 april 2014 door Telos in categorie Groen

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het Tilburgse onderzoeksinstituut Telos voor alle 403 Nederlandse gemeenten aan de hand van 90 indicatoren de duurzaamheidscore in kaart gebracht. Die blijkt sterk afhankelijk van onder andere de grootte van de gemeente, het type stad en de geografische ligging.

15 april 2014 door Stichting Duurzame Samenleving in categorie Groen

De Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI), ontwikkeld door de Stichting Duurzame Samenleving, laat aan de hand van 16 indicatoren het actuele niveau van duurzaamheid zien in elke gemeente in Nederland. Het blijkt dat er nog veel te winnen is voordat er sprake is van een duurzame samenleving. De GDI scores van de gemeenten variëren van 3.0 tot 7.1 Het landelijk gewogen gemiddelde is 5,0.

15 april 2013 door Telos in categorie Groen

Telos, Centrum voor Duurzame ontwikkeling van Tilburg University, meet in deze studie aan de hand van 87 factoren de duurzame ontwikkeling van de 100 grootste gemeenten op sociaal-cultureel, ecologisch en economisch gebied. Houten, Middelburg, Katwijk, Hilversum en Hengelo scoren volgens deze studie het hoogst op duurzaamheid en Spijkenisse, Sittard-Geleen, Emmen, Schiedam en Rotterdam het laagst.