Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 14

15 april 2013 door UU in categorie Groen

In haar beleid voor de lange termijn, wil de Provincie Utrecht inzetten op uitbreiding van de ‘duurzaamheidseconomie’ in de regio. De wederkerige relatie tussen activiteiten van bedrijven en bredere sociale verandering is tot op heden onvoldoende onderzocht.

15 april 2013 door ING Economisch Bureau in categorie Groen

Het energieverbruik van Nederlandse huishoudens is sterk regionaal bepaald, zo meldt het ING Economisch Bureau in haar kwartaalbericht. Er bestaan er duidelijke verschillen in het gemiddelde energieverbruik van huishoudens per provincie. Vooral in Noord- en Zuid-Holland ligt het verbruik van gas en elektriciteit per woning lager dan elders in Nederland.

15 april 2013 door Rabobank in categorie Groen

In deze duurzaamheidsspecial heeft de Rabobank de duurzaamheid van veertig Nederlandse regio’s in kaart gebracht. Het onderzoek laat zien op welke punten regio’s vanuit duurzaamheidsoptiek goed scoren en waar zorgen over bestaan. Binnen Nederland bestaan grote verschillen mede door het verschil in bevolkingsdichtheid en mate van verstedelijking.

15 april 2013 door EBU, KvK, PBL, Provincie Utrecht, Radboud Universiteit, UU in categorie Groen

De monitor Groen Geld Verdienen is opgesteld door de Economic Board Utrecht in samenwerking met de Kamer van Koophandel Midden-Nederland, Planbureau voor de Leefomgeving, Provincie Utrecht, Radboud Universiteit en Universiteit Utrecht. De monitor is een bundeling van verschillende onderzoeken naar duurzaamheid. Het rapport geeft o.a. inzicht in de ontwikkeling van Utrechtse groene ondernemers met uiteenlopende expertises.