Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 14

15 april 2012 door KvK, TFI in categorie Groen

In opdracht van de Kamer van Koophandel  Midden-Nederland en Taskforce Innovatie Regio Utrecht heeft TNO onderzoek verricht naar de belangrijke en kansrijke (top)sectoren in de provincie Utrecht. Deze factsheet gaat in op de belangrijke kenmerken van de duurzaamheidseconomie zoals de toegevoegde waarde, werkgelegenheid en ontwikkeling en belang van de speerpuntsector. 

15 maart 2012 door Telos in categorie Groen

De ‘Staat van Utrecht 2010’, opgesteld door Telos in opdracht van de provincie Utrecht, geeft een inventarisatie van het economische, ecologische en sociaal-culturele ‘kapitaal’ van de provincie Utrecht. In het rapport wordt geconcludeerd dat de provincie Utrecht op economisch vlak kampt met een groeiende werkloosheid, toename van het aantal arbeidsongeschikten en leegstand van bedrijfspanden.