Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 14

15 maart 2012 door Telos in categorie Groen

De ‘Staat van Utrecht 2010’, opgesteld door Telos in opdracht van de provincie Utrecht, geeft een inventarisatie van het economische, ecologische en sociaal-culturele ‘kapitaal’ van de provincie Utrecht. In het rapport wordt geconcludeerd dat de provincie Utrecht op economisch vlak kampt met een groeiende werkloosheid, toename van het aantal arbeidsongeschikten en leegstand van bedrijfspanden.

15 april 2012 door KvK, TFI in categorie Groen

In opdracht van de Kamer van Koophandel  Midden-Nederland en Taskforce Innovatie Regio Utrecht heeft TNO onderzoek verricht naar de belangrijke en kansrijke (top)sectoren in de provincie Utrecht. Deze factsheet gaat in op de belangrijke kenmerken van de duurzaamheidseconomie zoals de toegevoegde waarde, werkgelegenheid en ontwikkeling en belang van de speerpuntsector. 

15 april 2013 door EBU, KvK, PBL, Provincie Utrecht, Radboud Universiteit, UU in categorie Groen

De monitor Groen Geld Verdienen is opgesteld door de Economic Board Utrecht in samenwerking met de Kamer van Koophandel Midden-Nederland, Planbureau voor de Leefomgeving, Provincie Utrecht, Radboud Universiteit en Universiteit Utrecht. De monitor is een bundeling van verschillende onderzoeken naar duurzaamheid. Het rapport geeft o.a. inzicht in de ontwikkeling van Utrechtse groene ondernemers met uiteenlopende expertises.

15 april 2013 door Rabobank in categorie Groen

In deze duurzaamheidsspecial heeft de Rabobank de duurzaamheid van veertig Nederlandse regio’s in kaart gebracht. Het onderzoek laat zien op welke punten regio’s vanuit duurzaamheidsoptiek goed scoren en waar zorgen over bestaan. Binnen Nederland bestaan grote verschillen mede door het verschil in bevolkingsdichtheid en mate van verstedelijking.