Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 16

30 januari 2018 door ING Bank in categorie Groen

Utrecht heeft de groenste economie van Nederland als de uitstoot van CO2, methaan en lachgas wordt afgezet tegen het BRP in € 1.000. Dit blijkt uit onderzoek van ING Bank. Utrecht wordt gevolgd door Noord-Holland en Gelderland. De provincie Zeeland scoort het slechtst op de ranking. Per € 1.000 BRP wordt er in Zeeland het meeste uitgestoten.

15 januari 2018 door CBS / PBL in categorie Groen

In het rapport ‘Circulaire economie: wat we willen weten en kunnen meten' wordt een monitoringssysteem voor de transitie naar circulaire economie voorgesteld. Het is belangrijk om de voortgang naar circulaire economie meetbaar te maken. Verschillende indicatoren doen dit op het moment al, zoals grondstofgebruik, broeikasgasemissies en afval. Het doel is nu om de verschillende indicatoren om te zetten naar een monitoringssysteem.

24 januari 2017 door gemeente Amersfoort in categorie Groen

In opdracht van de gemeente Amersfoort heeft stagiaire Geert ten Klooster (Universiteit Twente) onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor circulair bouwen en slopen in Amersfoort.

De onderzoeksvraag die centraal staat in dit rapport: ‘Wat is een effectieve rol en aanpak voor de gemeente Amersfoort in de coalitie met bedrijven, als het gaat om het bevorderen van circulair bouwen en slopen?’

23 januari 2017 door Economic Board Utrecht in categorie Groen

In opdracht van de Economic Board Utrecht (EBU) heeft stagiaire Bregje de Rijk (Wageningen University) onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor circulaire bouw en demontage in de regio Utrecht. Om stappen te kunnen zetten in het hoogwaardig verwerken en hergebruiken van bouwmaterialen is er behoefte aan meer kennis over wat er speelt in de sector betreffende circulaire bouw en demontage.