Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 4

20 februari 2018 door Gemeente Utrecht in categorie Gezond

In het Utrechts Gezondheidsprofiel (Gemeente Utrecht, 2018) wordt de balans opgemaakt van de gezondheid van inwoners van de gemeente Utrecht.

15 december 2017 door Gemeente Utrecht in categorie Gezond

De armoede in de gemeente Utrecht neemt toe, al vlakt de groei wel af. Het aantal huishoudens met een laag inkomen is in de periode 2010-2014 gestegen tot 12%. Met name onder alleenstaanden, 65-plussers en jongeren is er sprake van armoede. Ongeveer 1/3 deel van de huishoudens met een laag inkomen werkt.

21 april 2015 door RIVM in categorie Gezond

Hoe staat het met de volksgezondheid en zorg in Nederland? Hoe houden we onszelf en onze leefomgeving gezond? Dat is de uitdaging waar diverse lokale, nationale en internationale overheden en professionals dagelijks voor staan.

16 april 2014 door Aedes-Actiz in categorie Gezond

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft tijdens het onderzoek ‘Inventarisatie Zorgcoöperaties 2014’, dat in samenwerking is gedaan met het Kenniscentrum Instituties voor de Open Samenleving van de Universiteit Utrecht, meer dan 100 burgerinitiatieven in wonen-zorg-welzijn in kaart gebracht.