Onderzoeksbibliotheek

Aantal resultaten: 19

28 april 2015 door NVP in categorie Slim

Het jaarlijkse onderzoek dat de NVP in samenwerking met haar Europese zusterorganisaties en PwC uitvoert laat zien dat de investeringen in Nederlandse bedrijven door participatiemaatschappijen fors zijn gestegen, van €2,4 miljard in 2013 naar €3,1 miljard in 2014. Het aantal participaties was met 386 ondernemingen ook historisch hoog. Het toegenomen vertrouwen in de economie vertaalde zich duidelijk in meer vraag en aanbod van kapitaal.

17 april 2015 door Panteia in categorie Slim

De innovativiteit van bedrijven in de provincie Utrecht staat centraal in dit rapport. De Economic Board Utrecht (EBU) heeft Panteia gevraagd om de innovatieve positie van de provincie Utrecht in kaart te brengen. Dit doet Panteia met de innovatiepiramide.

17 april 2014 door EC in categorie Slim

In opdracht van het directoraat-generaal ‘Enterprise and Industry’ van de Europese Commissie, heeft Technolopis group (i.s.m. ERIN, Fraunhofer ISI en Universiteit Maastricht) het innovatiebeleid van 200 regio’s binnen de EU20 lidstaten onderzocht. Het doel van de 30 regiorapporten is om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen rondom regionaal innovatiebeleid.

17 april 2014 door EBU in categorie Slim

Innovatie is sterk verbonden met vooruitgang, vernieuwing en verduurzaming van de economie en een belangrijk aandachtspunt op de regionaal economische agenda. De provincie Utrecht houdt samen met de Economic Board Utrecht de vinger aan de pols van de innovatiekracht van het Utrechtse bedrijfsleven en de mate van samenwerking.